Giới thiệu

F8bet cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chính sách bảo mật này giải thích cách F8bet thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khi sử dụng trang web và các dịch vụ của F8bet.

Mục đích và phạm vi áp dụng

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web và các dịch vụ của F8bet. Khi sử dụng trang web và các dịch vụ của F8bet, người dùng đồng ý với việc thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của họ theo cách được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Các thông tin cá nhân được F8bet thu thập

F8bet thu thập các thông tin cá nhân của người dùng bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ IP
 • Cookie
 • Lịch sử truy cập
 • Lịch sử giao dịch

Cách F8bet sử dụng thông tin cá nhân

F8bet sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để:

 • Cung cấp các dịch vụ của F8bet
 • Liên hệ với người dùng
 • Gửi thông tin khuyến mãi và ưu đãi
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật

Cách F8bet chia sẻ thông tin cá nhân

F8bet chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các bên thứ ba khi có sự đồng ý của người dùng hoặc khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ của F8bet.

Cách F8bet bảo vệ thông tin cá nhân

F8bet sử dụng các biện pháp bảo mật an ninh cao nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm:

 • Mã hóa dữ liệu
 • Firewall
 • Bảo mật vật lý

Quyền của người dùng đối với thông tin cá nhân

Người dùng có các quyền đối với thông tin cá nhân của họ, bao gồm:

 • Truy cập và xem thông tin cá nhân
 • Yêu cầu sửa đổi thông tin cá nhân
 • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân
 • Yêu cầu hạn chế việc sử dụng thông tin cá nhân
 • Yêu cầu khiếu nại về việc sử dụng thông tin cá nhân

Cách người dùng truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Người dùng có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của họ trên trang web của F8bet. Nếu người dùng có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin cá nhân của họ, vui lòng liên hệ với F8bet theo các thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Cách người dùng hủy tài khoản

Người dùng có thể hủy tài khoản của mình trên trang web của F8bet. Khi hủy tài khoản, tất cả thông tin cá nhân của người dùng sẽ bị xóa khỏi hệ thống của F8bet.

Liên hệ với F8bet về bảo mật thông tin

Nếu người dùng có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về bảo mật thông tin, vui lòng liên hệ với F8bet theo các thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.